CAN I BE YOUR FRIEND?, 2017

About the project

Как посрещаме учениците в първия учебен ден?

Ученици от 4 до 11 години са поканени да споделят своите дейности: песни, стихове, рисунки, танци, които са подготвили за първия учебен ден.

Проектът стартира през септември.

Училищата ще изработят видео на английски и роден език, ще изпратят снимки на техните дейности, за да ги сравнят с децата от различните страни.

 

AIMS

Подобряване на езиковите умения на чужди езици
Подобряване на междукултурните и гражданските умения
Развийте социални и граждански умения
Запознайте се с народите и открийте нов европейски контекст
Използвайте технологии и създайте мултимедийни продукти
Подобрете мотивацията

Подобряване на езиковите умения  по чужди езици

Подобряване на междукултурните и гражданските умения

Развиване на социални и граждански умения

Запознаване с народите и откриване на нов европейски контекст

Използване на технологии и създаване на мултимедийни продукти

Подобряване на мотивацията за учене

 
 

WORK PROCESS

1) През септември участващите училища ще покажат снимки и ще започнат да подготвят материалите, които да споделят

2) Към края на септември и октомври ще публикуват видео и снимки на проведените дейности за посрещане на децата в началото на тази година.

 

EXPECTED RESULTS

Умения за сътрудничество и съвместна работа.

Формиране на афективна, когнитивна и емоционална отвореност към различни култури.

Изучаването на английски език чрез такива преживявания ще им даде възможност да се отворят за всички, като подобри комуникационните умения в по-широк смисъл.

 

Знак за качество