Книгознайковци

ЗА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към споделяне на дейности, проведени в националната седмица за насърчаване на четенето в България, 10-14.10.2016. Обхваща ученици от български училища на възраст 7-12 години. Работният език е български. Партньорите ще се представят чрез своя визитка. Ще споделят какъв кът за четене са оформили в класната стая и какви дейности провеждат за насърчаване на четенето.

ЦЕЛИ

1. Мотивиране на учениците да четат книги.

2. Интерес към детската книга.

3. Формиране на трайни умения за четене на книги.

4. Насърчаване на четенето.Възнемеряваме да обсъдим графика и дейностите по проекта с партньорите, идеи за оформяне на крайния продукт. Ще въвлечем в проекта ученици от различни училища в България.

 

РАБОТЕН ПРОЦЕС

 

Работният процес ще продължи 2 месеца.

Октомври - представяне на партньорите. Отразяване на дейностите, проведени през националната седмица на четенето.

Ноември - изработване на краен продукт (електронна книга).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците ще са формирали интерес към книгата и четенето, ще са по-мотивирани да четат и да споделят прочетеното. Всички дейности ще бъдат отразени в нашия краен продукт - електронна книга, коятоще бъде представена в публичния Twinspace, Фейсбук, блог. В нея ще бъдат отразени разнообразни дейности в българските училища, свързани с насърчаване на четенето и ще бъде методическо помагало и извор на идеи за други учители.

ПАРТНЬОРИ

Emiliya Mircheva

Emiliya Mirchevaprofile picture

200 OU Otec Paisii, Sofia БЪЛГАРИЯ

Информатика / ИКТ , История , История на културата , Околна среда , Предмети в начален етап , Предмети в предучилищен етап , Психология , Религия , Социални Науки/Социология , Философия , Чужди езици

Stefka Pavlova

Stefka Pavlovaprofile picture

ОДЗ"Бодра смяна", Belene БЪЛГАРИЯ

Биология , Български език и литература , Гражданско образование , Изкуства , Информатика / ИКТ , Математика , Междупредметно обучение , Музика , Обучение на деца със СОП (специални образователни потребности), Околна среда , Предмети в предучилищен етап , Природни науки , Психология , Религия , Технологии , Чужди езици

Албена Панталеева-Кондева

Албена Панталеева-Кондеваprofile picture

54sou, Sofia БЪЛГАРИЯ

Български език и литература , Гражданско образование , Европейски предмети , Здравеопазване , Информатика / ИКТ , Математика , Междупредметно обучение , Околна среда , Предмети в начален етап , Природни науки

Антоанета Миланова

Антоанета Милановаprofile picture

СОУ "Летец Христо Топракчиев", Bozhurishte БЪЛГАРИЯ

Български език и литература , Гражданско образование , Дизайн и технологии , Здравеопазване , Изкуства , Информатика / ИКТ , История , Медии , Междупредметно обучение , Музика , Околна среда , Предмети в начален етап , Природни науки , Религия

Златина Радушева

Златина Радушеваprofile picture

ЧСОУ "Цар Симеон Велики", Sofia БЪЛГАРИЯ

Гражданско образование , Домашна икономика , Европейски предмети , Обучение на деца със СОП (специални образователни потребности), Околна среда , Предмети в начален етап , Психология , Социални Науки/Социология

 

Лого на проекта по идея на ОУ" Св. Климент Охридски" - град Плевен и г-жа Хризантема Стефанова.

Общ продукт на проекта - електронна книга

 

Проектът е награден с Национален знак за качество!

Снимка на Tony Panayotova.
Снимка на Tony Panayotova.