Форуми

Човек се учи, докато е жив. Учене през целия живот е съвременна програма, насочена към квалификацията на човешките ресурси. Учителят усъвършенства своите ключови компетентности чрез различни форми: семинари, тренинги, конференции, форуми.

Аз имах невероятния шанс да попадна на такива събития, да срещна приятели, да обогатя знанията си, да усъвършенствам дигиталните и езиковите си умения.