ПРОДЪЛЖИ ИСТОРИЯТА, с.33-38

При нас и стените говорят за литература с.13

 

Информационен бюлетин

eTwinning Newsletter № 4, July, 2014

с. 106-107

 

Списание "Педагогика", БРОЙ 8, 2012

 

Списание "Образование и технологии", брой 3, 2012

 

Списание "Педагогика", брой 5, 2012


 

 

Списание "Начално образование", брой 6, 2011 г.