За мен

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Образователна степен 

Учебно заведение 

Година

Магистър начална училищна  педагогика

ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 

1983

Бакалавър английска филология

ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 

2005

Магистър английска филология

ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 

2006

 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Вид, степен на квалификацията 

Учебно заведение 

Година

Втори клас квалификация

СУ-ЦИУУРК  София

1991

Първа професионално-квалификационна степен

ДИПКУ Стара Загора

2011

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И СТАЖ

 

От

До

Месторабота

Длъжност

01.09.1983

понастоящем

4.ОУ „Димчо Дебелянов“

Благоевград

Начален учител

Учител по АЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ

СЕРТИФИКАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 

eTwinning проекти

еTwinning награди

СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

 

 

УЕБИНАРИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОСВЕТА"

 

УЕБИНАРИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "АНУБИС-БУЛВЕСТ"

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА "УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ"

ГРАМОТИ, НАГРАДИ, ОТЛИЧИЯ

ДУМА ДОБРА

План за лична квалификационна дейност

на старши учител Тонка Панайотова

 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

 

История на проекта

Създаването на проекта е израз на едно непрестанно търсене и самоусъвършенстване. Причината да съществува  сайтът е необходимостта от постоянна връзка между ученици, родители и учители. За мен е чест да контактуваме и по този съвременен начин.  След като сбъднах мечтата си да администрирам сайт на класа, сега реализирам нов проект.
 

 

Нашите посетители

Основните ползватели на сайта са моите ученици и техните родителите. Надничайки ежедневно, те  откриват нови полезни материали. Сайтът представлява интерес и за колеги от цялата страна, които черпят опит и новаторски идеи. Уважаеми посетители, вие сте свидетели на едно непрестанно обновяване.