Хеее, късметът ми проработи!

„Успешно преподаване и учене с обновените помагала за 1. клас " 

Лектори: Красимира Брайкова, Катя Георгиева, Поли Рангелова

PISA и измеренията на грамотността: математика

Това е вторият от поредицата уебинари, посветени на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) и участието на България в нея.

През 2012 г. PISA осъществява задълбочено проучване на математическата грамотност на учениците от 65 държави и региони от цял свят. На уебинара ще бъде представена концепцията на PISA за математическата грамотност. Специално внимание ще отделим на резултатите на българските ученици и ще ги сравним с резултатите на техните връстници от останалите държави и региони, участвали в PISA 2012.

Лектор: д-р Светла Петрова

19 април 2016 г. от 18.30 часа

 

УЕБИНАР: „Споделена отговорност между учители и родители за успешна изява на учениците в началното училище“

Семинарът предвижда споделяне на опит и гледни точки от различни перспективи, вкл. и от позицията на родител-баща:

 • Малкият ученик в пределите на познанието за околния свят – полезни практики и затруднения пред родители и учители

 • Модели на поведение на родителя – как да разберем родителя по-добре

 • Изграждане на успешно сътрудничество между учители и родители – как родителите да разбират учителя по-добре

 • Родителят като помощник на детето при подготовката му за училище вкъщи

Лектори: проф. д-р Ем. Василева, доц. д-р С. Цветанска, Огнян Дурев - родител

10.03.2016 г. от 18:30 ч.

 

„Новите електронни учебници по математика за 1. – 4. клас“

За учителите, които търсят начин и средство да превърнат математиката в един от любимите предмети, да направят часовете интересни и полезни, издателство „Просвета“ разработи новите електронни учебници по математика. В тях са включени разнообразни интерактивни упражнения, с които не просто се онагледява изучаваният учебен материал, а ученето се превръща в едно желано и от ученици, и от учители предизвикателство. Ще споделим с вас идеи за практическо приложение на ресурсите в различни методически ситуации. Ще демонстрираме средства и възможности за създаване на електронни ресурси и дидактически материали от онези учители, които искат да изразят творческото в себе си.

Лектори: Катя Георгиева - редактор, Невена Чардакова - редактор

15.12.2015 г. от 18:30 ч.

 

 „Новите електронни учебници по български език и литература за 1. – 4. клас“

Уебинарът разкрива широк спектър от възможности и ползи за по-интересно, лесно и приятно преподаване и учене по български език. Показва как да превърнете урока по литература във вълшебен театър. Демонстрира инструменти и приложения на платформата, чрез които учителят творец може сам да създава свои електронни ресурси и дидактически материали.

24.11.2015 г. от 18:30 ч.

Лектори: Поли Рангелова - редактор, Марин Гинев – редактор.

 

 

 „Как да решаваме най-честите проблеми в обучението по български език и литература за 1. – 4. клас?“

Уебинарът разкрива:

- каква е ролята на езиковите задачи при усвояване на езиковите знания;

- имат ли приложимост в часовете по ЗИП;

- по какъв начин може да постигнете желания баланс между литературно обучение, работа върху езика и формиране на комуникативно-речевите умения на учениците;

- как тестовите задачи осигуряват проверка на наученото;

- може ли да интегрирате различните функции на езиковите задачи и да ги използвате още по-ефективно,

24.09.2015 г. от 18:30 ч.

Лектори: Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева – автори на помагалата „Езикови задачи“ за 1., 2., 3. и 4. клас.

https://www.youtube.com/watch?v=0DnZHsK_MNY

 

„За отлични резултати на външното оценяване по  български език в 4. клас“

Този уебинар ще бъде интересен и полезен за Вас, ако искате:

- да повишите квалификацията си по проблемите на четенето с разбиране, като проследите презентацията по тази тема на проф. Д-р Татяна Ангелова и отправите своите въпроси към нея;
- да се запознаете с новото помагало на „Просвета“, което съдържа 21 теста за външното оценяване в 4. клас, напълно съответстващи на новия формат на МОН, и може да е наистина добър помощник на учителите и техните ученици в подготовката им през цялата учебна година;
- да участвате в обмен на педагогически опит, свързан с методичната и целенасочена подготовка на четвъртокласниците за външното оценяване по БЕЛ.

Очакваме ви на 14.09.2015 г. от 18:30 ч. като участници в уебинара.

Лектори на уебинара са проф. д-р Татяна Ангелова, Поли Рангелова - редактор.

 

„Часовете за задължителноизбираема подготовка по БЕЛ - ефективни и полезни“ 

Този уебинар ще бъде полезен за онези от Вас, които се интересуват от: 

- идеи и подходи, които да повишат ефективността на часовете по задължителноизбираема подготовка; 

- конкретни техники, чрез които преподаването на български език и литература да бъде полезно и интересно както за преподаващи, така и за обучавани. 

Очакваме мнения, предложения и споделяне на успешен опит от аудиторията на уебинара. Бъдете с нас! Заедно можем повече. Очакваме ви на 10.09.2015 г. от 18:30 ч. като участници в уебинара. Лектори на уебинара са Весела Михайлова и д-р Венцислав Божинов.

„В часа на класа с новото помагало „Азбука на правилата“

Уебинарът е посветен на новото помагало от поредицата на „Просвета“ за часа на класа 1. – 4. клас.  Включени са широк кръг от теми – от такива по безопасност на движението и действия в ситуации на бедствия и аварии, за които има изготвени и одобрени от МОН учебни програми, до теми за училището, класната стая, празниците, пътните знаци, професията на лекаря, личната хигиена, наранявания и първа помощ и много други.

Заедно с вас ще дискутираме:

 • Оригиналната концепция на помагалата;

 • Интегративните им възможности;

 • Новите интересни идеи и ефективни методически решения.

Водещи на уебинара са доц. д-р Жулиета Савова и Катя Георгиева, редактор начално образование в издателство „Просвета“.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.05.2015 г. от 18.30 ч.

 „Вълшебно лято“ - ваканционно помагало с упражнения - приключения“.

Как малкият ученик да се забавлява през лятната ваканция, като едновременно с това се упражнява? Как да затвърди наученото, като играе и изследва? Как на крилете на въображението да обиколи фантастични места и да открие безброй любопитни факти и нови приятели? Как да се превърне в най-добрия детектив? Отговорите на тези въпроси ще научите в уебинара „Вълшебно лято – ваканционно помагало с упражнения – приключения”.

Водещи на уебинара са Румяна Танкова, Ангелина Манова, Петя Кокудева, Катя Георгиева.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 29.04.2015 г. от 18.30 ч.

 

 

„Уебресурси и инструменти в чуждоезиковото обучение“

В рамките на семинара ще бъдат представени различни типове цифрови образователни ресурси, както и дигитални колекции с такива ресурси. Предвижда се разглеждането на онлайн достъпни инструменти за създаване на дигитални материали, приложими в езиковото обучение – тестове, карти, игри, видеофрагменти и др. Ще бъдат коментирани опитът и мотивацията при онлайн ученето в контекста на уеб 2.0, принципите на работа в електронни среди за обучение и конкретни актуални софтуерни решения. 

Водещ на уебинара е проф. д-р Ренета Божанкова.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 28.04.2015 г. от 18.30 ч.

 

„Doing Literature: Reader-oriented Approach (LitUps! for the 11th and 12th grades. Essentials in British and American Literature)“

 

Настоящият уебинар разглежда „Reader-oriented approach“, който акцентира върху интерпретирането на литературното произведение от читателя (ученика), като му дава свобода да изразява мнение, различно от канона, да го споделя, променя, защитава и така да постигне целта да бъде „an efficient and competent reader”.

Лектори ще бъдат проф. Мадлен Данова и Райна Костова.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.04.2015 г. от 18.30 ч.

„Изобразителна дейност в интерактивна среда“


Представяне на фрагменти от уроци по изобразително изкуство в 1 клас. Демонстрация на работа с допълнителните електронни ресурси. Ефективни методически подходи на преподаване и учене с използването на електронните технологии.

Водещи на уебинара са Галя Страшилова и Ралица Карапантева.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23.04.2015 г. от 18.30 ч.

УЕБИНАР: „Skills for life with FOR REAL“ – най-новата система по английски език“

 

Системата обхваща нива А1 – В2 по Общата европейска езикова рамка и е предназначена за обучение в гимназиалния етап.

Ана Пипева, редактор на системата, ще обобщи накратко разнообразните компоненти и ще отличи някои от най-ценните предимства, които For Real може да предложи в динамичната класна стая.

Райна Костова, дългогодишен преподавател по английски език в I АЕГ в София и рецензент на системата, ще разкаже защо за нея  For Real e иновативен и предпочитан инструмент за изучаване на английски език.

Авторите Мартин Хобс и Джулия Стар Кедъл ще се включат на живо, за да отговорят на въпросите ви и да споделят как системата For Real изгражда уменията на 21. век, нужни на всеки млад гражданин на света.

Водещи на уебинара са Ана Пипева, Райна Костова, Мартин Хобс и Джулия Стар Кедъл.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 15.04.2015 г. от 18.3

 


Cartoonized by Cartoonize.net

„Проблемните случаи в книжовноезиковата норма“ 

Случвало ли ви се е да се запитате: „Как се пише...”? Случвало ли ви се е разпалено да спорите за някоя запетая? Случвало ли ви се е трескаво да търсите такива правописни правила, които да спасят учениците ви от грешки? Това, разбира с,са все реторични въпроси, но ако все пак сте любопитни да узнаете какво мисли един от законотворците на книжовноезиковата норма за трудните случаи в правописа и пунктуацията, включете се в нашия уебинар на 17 март. Тогава ще можете да отправите своите въпроси, свързани с езиковата култура на съвременния българин, към доц. Руска Станчева от Института побългарски език към БАН. 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.03.2015 г. от 18.30 ч.

„Как да съставяме и решаваме текстови задачи в начален етап“

 

Акценти:

• Приоритети  на работата с текстови задачи в 1.– 4. клас.

• Разбиране на задачата и умения за нейното решаване.

• Как да решаваме и да съставяме текстови задачи.

• Диагностика на тези умения.

Водещ на уебинара е гл. ас. Юлиана Гарчева, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 19.02.2015 г. от 18.30 ч.

„По-ефективно обучение с преработените комплекти по човекът и природата за 4. клас“. 

За новата учебна 2015/2016 година „Просвета” преработи двата си учебни комплекта по човекът и природата с водещи автори Лиляна Найденова и Мария Кабасанова. Към тях се прибавя и съвсем ново помагало от поредицата „Вълшебното ключе”. Промените са съобразени с препоръки на рецензенти – учители и експерти, и включват:

 • олекотен стил и език;
 • допълнени и нови уроци;
 • прецизирани дефиниции;
 • по-качествени илюстрации и схеми;
 • въпроси с отворен отговор в тестовете за преговор;
 • премахване на понятия, които не са в учебната програма.
 • добавени са задачи за проучване, работа в екип, проектна работа и др.

Водещи на уебинара са Катя Георгиева редактор по начално образование в издателство „Просвета“ и гл. ас. Людмила Зафирова, Факултет по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.02.2015 г. от 18.30 ч.

 

„По-високи резултати с обновените учебни комплекти по човекът и обществото в 4. клас“

Как да надграждаме знанията от 3. в 4. клас и да осъществяваме приемственост във формирането на умения; как по-доброто онагледяване допринася за постигане на очакваните резултати по учебната програма; какви ценностни ориентации се формират чрез предмета човекът и обществото в началото на  21. век? В уебинара ще се опитаме за представим как благодарение на компетентните съвети и препоръки на учителите обновените учебници и тетрадки предлагат по-добри възможности за работа в клас и за подготовката на децата у дома. 

Водещ на уебинара е Мария Босева, редактор по човекът и обществото и история и цивилизация в издателство „Просвета“.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 05.02.2015 г. от 18.30 ч.

 

„Новият буквар - още по-добър“

Интерактивната презентация запознава с:

 • новостите в структурата и съдържанието на буквара и учебните тетрадки, основанията за направените промени и ползите от тях;

 • примерна методическа разработка на един от новите упражнителни уроци в буквара с използване на електронния му вариант;

 • идеи за работа с новите упражнителни уроци в обновената тетрадка по писане № 2.

Водещи на уебинара са Мая Петрова, автор на учебни тетрадки за 1. клас, утвърден професионалист, начален учител в 61-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град София, и Поли Рангелова, редактор по начално образование към издателство „Просвета“ и действащ начален учител в 137-мо СОУ „Ангел Кънчев“, град София.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 03.02.2015 г. от 18.30 ч.

 

 

 „Практическите дейности в урока по музика в началния етап - проблеми и решения“

Водещи на уебинара са Галунка Клоферова и Вяра Сотирова.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23.10.2014 г. от 18.30 ч.

„Ресурсите в електронните учебници по литература - начин на употреба, обучителна демонстрация“

Водещ на уебинара е Лозка Симеонова, учител в Перник.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.10.2014 г. от 18.30 ч.

 

 

 

 

The Alphabet Is Fun With Lettergetter

Целта на уебинара е да запознае учителите, които преподават английски език на деца в подготвителна група или в 1.- 2. клас с новия образователен продукт Lettergetter на издателство „Просвета”.

Интерактивният диск е създаден специално за съвременните деца, които започват да учат английската азбука или вече познават буквите, но още не могат да четат добре. Базиран на забавна и ярка анимация и разнообразни интерактивни задачи, дискът Lettergetter ще позволи на учителите да превърнат учебния процес в удоволствие за децата и неусетно, без отегчение да научат буквите от английската азбука, а също думи и изрази,  усвоявайки британското произношение.

Презентацията ще запознае учителите с методическата концепция и със структурата на образователния продукт Lettergetter. Участниците в уебинара ще проследят стъпка по стъпка работата с всяка рубрика: от представянето на буквите и тяхното изписване, до затвърдяването им чрез игрови анимирани упражнения и работни листове.

Интерактивният диск може да допълни обучението по английски език в училище, като дава възможност на учителя да повиши мотивацията на децата, да внесе настроение и състезателен дух в класната стая,  да обогати лексикалния запас, да работи над произношението.

Водещ на уебинара e Христина Грозданова, редактор по английски език

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 30.09.2014 г. от 18.30 ч.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„30 приказни истории в обучението по английски език със системата РОР!“

 

Водещ на уебинара e Христина Грозданова, редактор на системата РОР! 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23.09.2014 г. от 18.30 ч.

 

Адаптиране на първокласниците към новата училищна среда

 • запознаване с ефективни възпитателни стратегии за приспособяването на първокласника към новата училищна среда и създаването на чувство на увереност в собствените му сили;

 • акцентиране върху качествените разлики между нормите за поведение у дома, в детската градина и в училище;

 • идеи за успешна работа с родителите, чиято роля е особено важна за създаването на подходяща емоционална среда за първокласника.

Водещи на уебинара са проф. д-р Георги Иванов, автор на учебници и помагала, преподавател в Тракийския университет, и Соня Рачева – утвърден професионалист, начален учител.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.09.2014 г. от 18.30 ч.

 

„Начално овладяване на български език от деца с доминиращ майчин ромски или турски език”, посветен на проблемите на началното обучение по български език в условия на билингвизъм.    

Интерактивната презентация:

• помага при ограмотяването на деца от ромския и турския етнос в България, които в речевата си практика приоритетно си служат със своя майчин език;
• насочва към различни образователни програми, използвани като добри практики в чужбина при обучението на деца и ученици, владеещи слабо официалния език;
• ориентира в специфичните трудности, които деца с ромски и с турски произход изпитват при прехода от своя майчин език към изучавания български език;
• запознава с дидактическа технология, която е един от възможните пътища за обучение по български език на деца с доминиращ майчин ромски и турски език.

Водещ на уебинара е доц. д-р Румяна Танкова, автор на учебните комплекти за 2. – 4. клас по български език и литература и на учебни помагала, свързани с обучението по български език в условията на билингвизъм.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.04.2014 г. от 18.30 ч.

„Електронните учебници на издателство „Просвета“ за 1. – 4. клас – методически идеи, възможности, оценяване“.

Интерактивната презентация:

 

• представя фрагменти от уроци по литература и математика за 4. клас и идеи за използване на електронни ресурси в подготовката за външно оценяване; 
• запознава с разнообразието от електронни ресурси в учебниците;
• помага да усъвършенствате форми и методи на преподаване в интерактивна среда;
• зарежда с нови идеи и професионални творчески решения.

 

Осъществява се директен контакт с Поли Рангелова и Катя Георгиева, редактори в издателство „Просвета” и действащи учители, и със Станислава Никифорова от 137 СОУ.

 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.03.2014 г. от 18.30 ч.

 

„Стъпки към успеха с електронните учебници за 1. – 4. клас”

Интерактивната презентация цели да ни:
• информира за новите качествени промени в учебниците за 3. клас;
• запознае с богатите възможности на електронните учебници и практическото им приложение;
• помогне да усъвършенстваме форми и методи на преподаване в интерактивна среда;
• зареди с нови идеи и професионални творчески решения.

ПРЕЗЕНТАТОРИ:

Поли Рангелова, редактор начално образование в издателство „Просвета” и действащ учител в 137 СОУ, 

Катя Георгиева, редактор начално образование в издателство „Просвета” и действащ учител в 139 ОУ, 

Мария Босева,  редактор по човекът и обществото и история и цивилизация  и 

Калина Връблянска, редактор по човекът и природата и биология и здравно образование в издателството.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 19.02.2014 г. от 18.30 ч.

 

„Детето и книгата”, посветен на методическата работа за извънкласно четене във 2. – 4. клас."
Интерактивната презентация цели да:

• помогне при организацията на уроците по извънкласно четене;
• насочи към възможностите да се стимулира четенето на книги не само чрез уроците по литература, но и чрез уроците по български език и уроците за формиране на комуникативно-речеви умения;
• запознае с дидактическа технология, чрез която детето се въвежда в света на книгите.

Водещ на уебинара е доц. д-р Румяна Танкова, автор на учебните комплекти за 2. – 4. клас по български език и литература.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18.02.2014 г. от 18,30 ч.

„Динамичната класна стая с електронните учебници по български език и литература за 5., 6. и 7. клас”.

 Интерактивната презентация цели да:
• запознае с богатите възможности на електронните учебници и практическото им приложение;
• помогне да усъвършенствате форми и методи на преподаване в интерактивна среда;
• зареди с нови идеи и професионални творчески решения.

Презентатори:

Весела Михайлова, съавтор на учебниците по български език за 5, 6. и 7. клас, 

Лозка Симеонова, учител по български език и литература в 9 ОУ „Темелко Ненков“ – Перник, 

Ангел Малинов, съавтор в учебника по литература за 7. клас,

Венцислав Божинов, редактор по литература в издателство „Просвета”.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.02.2014 г. от 18.30 ч.