Международна конференция, хотел "Хилтън", София

„Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности”

 

На 21.10.2015 г. в хотел „Хилтън”, София се проведе Международна конференция на тема „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности”. Главни организатори на събитието са издателство „Булвест 2000” и издателска къща „Анубис” в партньорство с издателство „Клет - България”, Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките, Синдикат на Българските учители, РААБЕ, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Съюз на българските математици. Медиен партньор на събитието е в. „Аз буки“.

Сред официалните гости на конференцията бяха министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, кметът на град София г-жа Йорданка Фандъкова, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, Надежда Николчева – председател на Сдружението на работодателите в средното образование и г-жа Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Р България.

ПРОГРАМА

Тематични панели:

Първи панел: 

Какво можем (и какво не можем) да очакваме от учебника според нормативната уредба.
Модератор: Ева Борисова (Асоциация Родители)

1.Камелия Колева (началник отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ - МОН) „Нормативната уредба за учебниците“

2.Проф.д-р Ангел Петров и д-р Мая Падешка („Булвест 2000“) - „Нормативната уредба и учебникът за средното училище“

3.Гордана Орлич (Novi Logos, KLETT ) "Учебникът - в помощ на преподаването или инструмент в предизборни кампании? Сръбският опит".

4.Фондация „Пайдея“: "Гражданското образование - неизползваният начин да се удвои полезността на българските учебници по всяка дисциплина"

Втори панел:

Европейски критерии за създаване на качествен учебник и системи за оценяването му.
Модератор: Владимир Колев (Клет България)

1.Филип Хаусман (Klett Verlag) „Общи практики и ключови фактори за качествено училищното образование в Германия и Европа".

2. Елизабет Вебстер (Klett Sprachen) „Как издателите могат да подпомогнат учителите за подобряване на резултатите от преподаването - практически пример.“

3. Проф.д.ф.н. Клео Протохристова: „Учебникът по литература в контекста на актуалната културна ситуация“

4.Проф.д-р Илиана Мирчева: „Модерният учебник – посредник в създаването на млади изследователи“ (за Начална училищна педагогика)

Трети панел: 

Предизвикателството „електронно обучение“.
Модератор: Милена Константинова

1.Виктор Атанасов (директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ - МОН) „Предизвикателството „електронно обучение“

2. Рок Кватерник (Rokus Klett) – Е-Биология на National Geographic и Rokus Klett (Словения)

3. Жасмина Петкова (специалист „Корпоративно гражданство“, Самсунг Електроникс) и Магданела Делинешева (Мениджър образователни програми в Джуниър Ачийвмънт България): „Samsung smartclassroom.bg – онлайн образователна платформа в помощ на българското училище“.

4. Акад. Петър Кендеров, доц. Евгения Сендова (БАН), доц. Тони Чехларова
(Съюз на математиците в България) - „Изследователският подход в образованието по математика“

 

По време на конференцията "Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности", организирана от издателска група „Анубис-Булвест“ и партньори в хотел „Хилтън“ в София Виктор Атанасов, директор на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката обяви, че 40 смарт класни стаи ще бъдат пилотно оборудвани от държавата, за да се тества новата електронна платформа на Министерството на образованието и науката. Новата електронна платформа ще даде възможност на издателите на електронни учебници да разположат дигитално съдържание в нея, което да е достъпно за учители и ученици от цялата страна. 

Държавните образователни стандарти (ДОС), по които ще се пишат новите учебници, ще бъдат готови до края на седмицата и ще бъдат изпратени на социалните партньори. След това те ще бъдат пуснати за обществено обсъждане. Това съобщи вчера Камелия Колева, началник-отдел в МОН. Държавни образователни изисквания вече ще съществуват и за електронните учебници, които също ще бъдат одобрявани от министерството. Новост в закона е, че освен по задължителните предмети, вече ще има учебници и по майчин език, религия и хореография. 

Мария Донкова от фондация „Пайдея“ призова за определяне на разумни критерии от страна на МОН за пригодността и приложимостта на новите учебници в практиката. Те ще бъдат проверявани в т.нар. втори етап на оценяване на учебниците, който ще се провежда от учителите в училище. Според нея апробирането може да стане и чрез възможностите, които новите технологии дават. Поради кратките срокове не можем да очакваме съвършени учебници за следващата учебна година, но това не е фатално. Те могат да бъдат апробирани и коригирани в процеса на работата с тях, смята Донкова. Тя призова за акцентиране върху гражданското образование в учебниците. То може да ги направи по-атрактивни за учениците, а неговото съдържание вече е подробно разработено в ключовите компетенции за всеки клас.

В работата на конференцията взеха участие и автори на учебници. Проф. Ангел Петров, автор на учебници по български език на издателство Булвест 2000, заяви, че в държавните образователни изисквания липсват теми, свързани с практическата употреба на езика в гимназиалния образователен етап. „Имаме нужда от преформулиране на ДОС в това отношение“, каза той. Той настоя за повече творческа свобода за авторските колективи, както и за това авторите да имат право да променят и адаптират художествени текстове, когато ги използват в учебниците. 

Според проф. Клео Протохристова, автор на учебници по литература на издателска къща Анубис, новите поколения и променената културна ситуация изискват ново преподаване по литература, за да се съхрани интересът към този предмет. То вече трябва да е с акцент върху четенето на художествени текстове, а не върху литературната критика към тях. 

„Мотивацията е ключето към успеха на новите учебници“, каза Тони Чехларова, ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ в Института по математика и информатика – БАН. В учебниците и преподаването трябва да има провокация, за да се заинтересуват децата от тях. 

 

 Връзки към power point презентациите на участниците в конференцията

1. Предизвикателството електронно обучение - Виктор Атанасов

2. ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА - Жасмина Петкова, Магданела Делинешева

3. УЧЕБНИКЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Камелия Колева

4. „Гражданското образование – неизползваният начин да се удвои полезността на българските учебници по всяка дисциплина” - Мария Донкова

5. Нормативната уредба и учебникът за средното училище - проф. д-р Ангел Петров, д-р Мая Падешка

6. Учебникът по литература в контекста на актуалната културна ситуация - проф. д.ф.н. Клео Протохристова

7. Изследователският подход в образованието по математика - Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова 

8. Модерният учебник по „наука“ – посредник за създаването на млади изследователи - проф. д-р Илиана Мирчева

9. How publishers can help teachers get better teaching results – a practical example - Елизабет Вебстер (KLETT Sprachen)

10. A textbook. Teaching Aid or Election Campaign Tool? Serbian Experience - Гордана Орлич (Novi Logos, KLETT)

11. General processes and key factors for quality in school education in Germany and Europe - Philipp Haussmann