Шеста национална конференция на Майкрософт, Бояна, 2009

 ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

27 – 28 април 2009, София, Дом 2, Резиденция Бояна, Зала Триадица

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всички сесии на конференцията ще се предават на живо по Интернет от                            Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg

Шестата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” се организира от Майкрософт България в рамките на глобалната инициатива на компанията „Партньори в познанието”, която цели да окаже подкрепа на системата на средното образование по отношение на активното използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователния процес.

В Шестата национална конференция участват над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор, на бизнеса.

38 учители от 25 училища от 18 града в страната, участвали в изготвянето на проект „Пътуване из България”, ще получат символично своите сертификати. Проектът беше отличен с две награди по време на Шестия Европейски форум на учителите – новатори във Виена през месец март 2009 г.: Първа награда на участниците във форума и Втора награда на журито в категория „Иновации в сътрудничеството”. Доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова, ръководители на проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение при интегриране на технологиите в началното образование”, ще представят резултатите от 5-годишна работа по проекта – създаване на учебна методология и програма, обучение на учители, отличието на българските учители и признанието за работата им извън рамките на страната. Всичко за проекта може да бъде прочетено на сайта на Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg, а подробности за проект „Пътуване из България” са публикувани на специално създадения сайт: https://itlearning-bg.net/

Традиционно в рамките на Конференцията ще бъдат представени политиките и програмите по отношение на използването на ИТ в средното образование, както и визията за следващите години. Концепции ще представят Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Столична община. От представителството на Британски съвет в България ще направят обзор на проектите, реализиращи се в системата на средното образование, свързани с въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии.

Представители на румънската компания СИВЕКО, лидер в Централна и Източна Европа по отношение на съвременните методи за онлайн обучение и сътрудничество ще представят обзор на разработено електронно учебно съдържание за българската образователна система, като част от модулите ще бъдат публикувани на сайта на Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg, и достъпни за учителите.

Ще бъдат представени и редица проекти и добри практики, по които Майкрософт България си сътрудничи и университети, училища и учители с цел предоставяне на модерни и иновативни ресурси в подкрепа на българските учители и ученици:

ü  Инициативата „Безопасен интернет” в рамките на която в партньорство с фондация Приложни изследвания и комуникации и Асоциация Родители е разработена интернет платформа за подаване на заявки за запълване на свободните часове с уроци за безопасно използване на интернет, обучени са лектори, пилотно проектът е стартирал в 4 общини. Играта „Аз съм онлайн” създадена от ученикът Калоян Генков и в партньорство с детския сайт Dechica.com. Пилотен проект „Семейна безопасност”, реализиран в начално училище;

ü  Програма Microsoft Live@Edu в рамките на която пилотно участват 18 училища в страната по проект „Digiklazzz”, както и възможности други училища да се включат в следващата фаза;

ü  Ще бъде представен продуктът SteadyState, чрез който учителите могат лесно да управляват компютрите в една класна стая – ръководство за администратора, предстоящи обучения и възможност училища да се включат в пилотния проект;

ü  Учебна програма „Светът на програмирането” за продукта Microsoft VisualStudio 2008, адаптирана за нуждите на българското образование от преподаватели от Технически университет – София и учители;

Пред участниците в Конференцията ще бъдат официално представени приоритетите на компанията Майкрософт в рамките на инициативата „Партньори в познанието”, по отношение на подкрепата на българските училища. Ключови проекти, които ще бъдат стартирани през следващата учебна 2009/2010 година, както и стратегически приоритети в периода 2009 – 2013 година.

Шестата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на ” се реализира със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавна агенция за информационни технологии, Сдружение ПОТРЕБИТЕЛ БГ, Кабината.ком и Столична община.

Всички общи сесии на конференцията ще се предават на живо по интернет от Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg

 

22 април 2008 г.

София

 

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

27 – 28 април 2009, София

ДОМ 2, Резиденция Бояна, Зала Триадица

предварителна ПРОГРАМА

27 април 2009 г.

08.30 – 09.00 Регистрация на участниците

09.30 – 10.00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Огнян КИРЯКОВ, Управляващ директор, Майкрософт България

Даниел Вълчев, Вицепремиер и министър на образованието и науката (поканен)

Йорданка ФАНДЪКОВА, Заместник-кмет “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Столична община

Тони Бъкби, Директор, Британски съвет

10.00 – 10.15 Церемония по награждаването на българските учители, участвали в работата по проект „Пътуване из България”, отличен с една първа и една втора награди на Европейския форум на учителите – новатори, Виена, Март 2009 г.

10.15 – 10.30 Кафе пауза

10.30 – 12.30 ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИТЕ ИКТ

                10.30 -10.50 Новите образователни стандарти и програми, МОН
                Силвия Кънчева, Главен експерт, Дирекция "Политика в общото образование"

                10.50 – 11.10 Столична община (TBC)

11.10 – 11.30 Британски съвет,
Любов Костова, Ръководител Проекти и партньорства и Цветанка Панова, Ръководител Партньорски проекти

                11.30 – 11.50 Държавна агенция за информационни технологии
                Румен Трифонов, съветник на Председателя

11.50 – 12.30 Нови визии за електронното обучение,
Костел Тодор, Вицепрезидент, СИВЕКО, Румъния

12.30 – 13.30 Обяд

Инициатива „ДЕЦАТА БЕЗОПАСНО В ИНТЕРНЕТ”

13.30 – 14.00 "ИТ платформа за решаване на проблема със свободните часове в училище"
Георги Апостолов, Обществен съвет за безопасен интернет

14.00 – 14.30 Интерактивни методи за възпитание
Христина Дачева, мениджър – съдържание, Dechica.com, Teacher.bg

14.30 – 15.00 Семейна безопасност с Microsoft Live@Edu в началното образование – пилотен проект
Д-р Красимира Димитрова, Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”

15.00 – 15.30 Кафе-пауза

15.30 – 18.00 Програма Microsoft Live@Edu за българските училища

15.30 – 16.00 Проект Digiklazzz – практическа презентация
Красимир Георгиев, пом.-директор, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри”, Сливен

16.00 – 16.30 Microsoft Office Live и Microsoft Office Small Business – практическа презентация
Михаил Златанов, Ръководител Бизнес група Microsoft Office, Майкрософт България

16.30 – 17.00 Microsoft DreamSpark  - най-новите инструменти за разработка за учениците
Георги Бучков, ръководител направление Средства за разработка, Майкрософт България

17.00 – 18.00 Проект Digiklazzz през следващата година – възможност за участие.
Тодор Георгиев, Директор, Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg

 

28 април 2009 г.

08.30 - 09.00 Пристигане на участниците

09.30 – 12.30 Образователни програми и инициативи на Майкрософт в България за учебната 2009-2010 година

09.00 – 09.45 От Бургас до Виена – интердисциплинарно проектно базирано обучение при интегриране на технологиите в началното образование
Доц. Румяна Папанчева, ръководител проект, Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”

09.45 – 10.00 Microsoft SteadyState – софтуер за управление на компютрите в класната стая
Ангел Неделчев, лектор, Мрежа на учителите – новатори

10.00 – 10.15 Microsoft .NET 2008 – „Светът на програмирането”
Жаклин Антонова, учител

10.15 – 10.30 Кафе пауза

10.30 – 11.15 Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg – какво предстои
Тодор Георгиев, Директор, Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg
Христина Дачева, мениджър – съдържание, Dechica.com, Teacher.bg
 

11.15 – 12.00 Инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието” – стратегически приоритети на програмата в България за периода 2009-2013 година
Теодора Върбанова, Ръководител Образователни програми, Майкрософт България

12.00 – 12.30 Заключителна лекция

12.30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Тази програма е предварителна! Възможни са изменения!

 

Вестник "ВЯРА"