Национален тренинг, Благоевград, 2008

ПОКАНА

Национален образователен тренинг за начални учители

„Интегриране на технологиите в процеса на обучение в 1. и 2. клас на началното училище”

 

Майкрософт – България и сдружение „Образование и технологии” организират провеждането на национален тренинг на тема „Интегриране на технологиите в процеса на обучение в първи и втори клас на началното училище”. Тренингът ще се проведе от 12 до 14 декември 2008 г. в гр. Благоевград.

За участие в тренинга могат да кандидатстват начални учители от цялата страна. Изборът на участниците ще стане на база изпратени от тях мотивационни писма и подкрепящи ги материали. Ще се спазва и принципът за присъствие на учители от различни градове в България.

Националният трениг се финансира от Майкрософт България в рамките на програмата „Партньори в познанието”. На одобрените за участие в тренинга учители организаторите осигуряват:

ü  Нощувка на 12. и 13. декември 2008;

ü  Храна – вечеря на 12.12.2008, закуска, обяд и вечеря на 13.12.2008 и закуска и обяд на 14.12.2008;

ü  Учебни материали.

Пътните разходи са за сметка на участника или на организацията, която го изпраща. Командировъчки не се изплащат от организаторите.

Всеки от участниците, завършил успешно тренига, ще получи сертификат на Майкрософт за преминато обучение за интегриране на технологиите в процеса на обучение в 1. и 2. клас на началното училище.

За да заяви желанието си да участва в тренинга, всеки учител трябва да изпрати заявка, мотивационно писмо и допълнителни материали.

Заявката за участие може да се изтегли оттук.

В мотивационното писмо, в свободна форма, в рамките на 2 страници, всеки кандидат трябва да изложи мотивите си за участие в образователния тренинг, да сподели свой опит в интегрирането на съвременни технологии в учебната практика, да сподели мнението си за визията на началното образование и др. 

Желателно е мотивационното писмо да бъде придружено от допълнителни материали, за предпочитане във VCT формат, които да илюстрират опита на кандидата от използване на информационни технологии.

Заявката, мотивационното писмо и материалите трябва да се изпратят по електронен път на адрес itlearning@hotmail.com и трябва да са в обем общо до 10 MB. Срокът за изпращане на документите за участие в тренига е 1.12.2008 г.

Списъкът с имената на одобрените за участие в тренига учители ще бъде публикуван на сайта www.teacher.bg на 3.12.2008 г. Одобрените кандидати ще получат по електронен път покана за участие в тренинга, подробна програма и допълнителни инструкции. 

Списък на одобрените учители за Националния образователен тренинг за начални учители

Публикувана на: 03.12.2008

Във връзка с организирания от Майкрософт България и сдружение „Образование и технологии” национален обучителен семинар на тема „Интегриране на технологиите в процеса на обучение в първи и втори клас на началното училище” от 12 до 14 декември 2008 г. в гр. Благоевград, бяха подадени над 200 заявки.
След внимателно преглеждане на подадените кандидатури, екипът определи следните учители, които ще бъдат поканени да посетят семинара:

 

име град училище
Eмилия Иванова Паламаркова  София 119 СОУ “Аkaд.М.Арнаудов”
Бонка Петкова Стамболиева Кърджали  СОУ „П. Р. Славейков” 
Валентина  Димитрова Анакиева Перник ХІ Основно училище «Елин Пелин»
Валентина Георгиева Младенова с. Глава, общ. Червен бряг, обл. Плевен Основно училище “Христо Ботев” 
Велина Колева Бургас ОУ "Антон Страшимиров"
Виолета Илиева Минчева София 95 СОУ «Професор Иван Шишманов»
Даниела Илиева Василева Видин СОУ»Цар Симеон Велики»
Даниела Хубинова Будова с. Долно Ботево, общ. Стамболово, обл. Хасковска ОУ»Христо Ботев» 
Денка Пенчева Иванова с. Кирилово, общ. Стара Загора Частно среднообщобразователно училище „Нов век” 
Десислава Христова Миленкова София 137 СОУ «Ангел Кънчев» 
Донка Тодорова Христова Карнобат  ОУ «Христо Смирненски»
Евгения Първанова Петкова Мездра ОУ .»Св. св. Кирил и Методий»
Елеонора Василева Марянова София Образователен център Алеф, 35 СОУ «Добри Войников»
Елина Нинова София 97 СОУ"Братя Миладинови" 
Емилия  Иванова Душкова  Пазарджик  ОУ «Стефан Захариев»  гр. Пазарджик 
Здравко Пенев  Плевен  
Златка Борисова Керимова Смолян ІV ОУ»Стою Шишков»
Иглика  Асенова  Пелтекова с.Бръщен, общ.Доспат, обл.Смолян ОУ; Яне  Сандански;
Ирина Георгиева Паева  Девин СОУ „ХР.БОТЕВ” 
Йорданка Първанова Първанова Димитровград  СОУ „Любен Каравелов” 
Калинка Гаврилова Цветанова Симитли СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Катя Иванова Иванова Кърджали ОУ «Св. Св. Кирил и Методий»
Лиляна Ангелова Лазарова Враца НУ «Свети Софроний Врачански» 
Мариана Райчева  Евлогиева  Перник VІІ ОУ « Г.С.Раковски»  
Милена   Ангелов  Бельовска Плевен Основно училище «Никола Йонков Вапцаров» 
Милена Ангелова Бирова Благоевград Осмо..СОУ...»Арсени...Костенцев»
Митка Николова Божкова-Иванова Сопот Начално училище «Неделя Петкова» 
Наталия Ангелова Билковска  София 104.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ЗАХАРИ СТОЯНОВ» 
Павлина Рангелова Първанова София 16-то основно училище “Райко Жинзифов”, 
Парашкева Минкова Кибритева Карнобат СОУ «Св. св. Кирилл и Методий»
Пепа Георгиева Янева Бургас ОУ "Антон Страшимиров"
Петя Илиева Пампорова Смолян СОУ  «Св. Св. Кирил и Методий»
Петя Йорданова Танева Сливен VI ОУ «Братя Миладинови»
Радослава Александрова Петрова София ЧСОУ '' Дрита''
Радостина Ралева Генова  Бургас ОУ ”Св. Княз Борис І”
Рая Тодорова Барбулска Благоевград Осмо СОУ »Арсени Костенцев»
Росица Спасова Георгиева Левски, обл. Плевен СОУ "Крум Попов"
Росица Христова Атанасова Провадия,  обл. Варна ІОУ»Христо Смирненски»
Румяна Борисова Костова Бургас НБУ "Михаил Лъкатник"
Румяна Димитрова Маринова Монтана VII СОУ
Румяна Димова Петрова Кърджали СОУ „П.Р.Славейков”, 
Силва Стоянова Тричкова Гоце Делчев Първо основно училище ”Св.Св. Кирил и Методий”
Станислава Желева Желева Бургас ОУ "Антон Страшимиров"
Стела Величкова Николова Плевен ОУ «Св.Кл.Охридски»  
Стефан Стефанов Русе  
Таня Иванова Аргирова Пещера ОУ „П.Р.Славейков”
Таня Иванова Савова Берковица ОУ « Н. Йонков Вапцаров» 
Таня Иванова Христова Враца Начално училище „Свети Софроний Врачански”
Таня Тодорова Атанасова Бургас НБУ "Михаил Лъкатник"
Татяна Дачева Пловдив ОУ”Георги Бенковски” 
Татяна Кралева Спасова Бургас НБУ "Михаил Лъкатник"
Тонка Кирилова Панайотова Благоевград ОУ «ДимчоДебелянов»
Хриса Иванова Ковачева Благоевград ІХ-то ОУ «Пейо Яворов»
Яна Христова  Маврова Бургас НБУ "Михаил Лъкатник"

 

Всички одобрани учители ще получат на електронната си поща, от която е подаден заявката им подробна информация за Обучителния семинар, както и официално писмо - покана, най-късно до 7 декември, 2008 г.

Благодарим на всички, които изпратиха заявки, но не са включени в окончателния списък на одобрените учители. Всички вие ще получите комплект от обучителните материали по куриер на адреса на училището, не по-късно от 15 януари, 2009 г.

Теодора Върбанова,

р-л Образователни програми, Майкрософт България

https://www.teacher.bg/Article/Details/210

 РЕГИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТРЕНИНГ „МОДЕЛ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО СИТУАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ", БЛАГОЕВГРАД, 3-4.10.2009 

 

Unable to display content. Adobe Flash is required.