Онлайн семинар "Технологиите подобряват преподаването"

eTwinning Online Seminar: Technology Enhanced Teaching: What is it and how can it be assessed?, by Anja Balanskat 

10.12.2015, 18:00

Запис

eun.webex.com/eun/lsr.php?RCID=bc97215828bd36c4e0b33d9cf90d433f