Уебинари на Анубис-Булвест

Съвременни измерения на обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО във 2. кл.

Лектор(и): доц. д-р Николай Цанев, Магданела Делинешева, Геновева Йотова и Ирена Неделчева

Дата на провеждане: 07.07.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

 

Компетентностният подход в обучението по БЕЛ по новата учебна програма за 2. кл. 

Лектор(и): доц. д-р Мая Сотирова и ас. Теодора Власева 

Дата на провеждане: 29.06.2017 г. 

Час на провеждане: 16:00

Нови знания, практически дейности и упражнения в обучението по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО във 2. кл.

Лектор(и): проф. д-р Бисер Дамянов

Дата на провеждане: 28.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

 

Актуални аспекти на обучението по МАТЕМАТИКА във 2. кл. в светлината на реформата

Лектор(и): доц. д-р Габриела Кирова

Дата на провеждане: 26.06.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

 

Второкласниците - изследователи на околния свят

Лектор(и): проф. д-р Илиана Мирчева

Дата на провеждане: 23.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

 

Когнитивност и творчество в обучението по МУЗИКА във 2. клас

Лектор(и): доц. д-р Янна Рускова

Дата на провеждане: 21.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jXlMkDqfKIw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Учебната програма по МАТЕМАТИКА за 2. клас и реализирането на дейности за придобиване на математически и други ключови компетентности (чрез обучението по математика)
гл. ас. Мариана Богданова

19.06.2017

16:00 ч

 

Педагогически прочит на учебното съдържание по МУЗИКА за 2. клас

Лектор(и): доц. д-р Пенка Марчева

Дата на провеждане: 13.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

 

Обучението по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в контекста на комуникативноречевата насоченост...


Уебинар на издателство „Булвест 2000“
излъчен на 12 юни 2017 г., понеделник, от 16.00 ч.
лектор - доц. Станка Вълкова
тема: Обучението по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Всички проведени семинари на ИК „Анубис“ и на издателство “Булвест 2000“, свързани с новите учебни програми за 1. клас, с новите учебници и използването на електронните ресурси, които Ви предлагаме, можете да видите тук:

ИК „Анубис“

Изд. „Булвест 2000“

Български език и литература:

Новите приоритети в ограмотяването в 1. клас в учебния комплект по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 1. клас на ИК „Анубис"

https://www.youtube.com/watch?v=idiDjn9i2zc

Подходи и методически идеи  Учебна програма по български език и литература за 1. клас

https://webinars.school.bg/bul/webinar/20

Математика:

Ключовите компетентности и обучението по математика в 1. клас

https://webinars.school.bg/anu/webinar/10

Учебната програма по математика – 1 клас и реализирането на дейности за придобиване на ключови и основни математически компетентности

https://webinars.school.bg/bul/webinar/25

Околен свят:

Разгръщане на учебното съдържание по околен свят за 1. клас чрез активно учене

https://webinars.school.bg/anu/webinar/17

Компетентностният подход в новата уч. програма по ОКОЛЕН СВЯТ за 1. клас – същност и реализация в обучението

https://webinars.school.bg/bul/webinar/19

Музика:

Музиката - успешна образователна стратегия - 1 клас

https://www.youtube.com/watch?v=oR_yOv78BF8

Обучението по музика в първи клас според новата учебна програма – идеи, възможности, приложимост

https://webinars.school.bg/bul/webinar/21

Изобразително изкуство:

Обучение и развитие на учениците от 1. клас чрез художествени дейности

https://webinars.school.bg/anu/webinar/11

Възможности за творчество и личностно развитие чрез обучението по изобразително изкуство в 1. кл. в учебния комплект по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 1. кл. на издателство "Булвест 2000"

Ще бъде проведен на 07.12. от 16:00 часа

Технологии и предприемачество:

Интерпретация на новата учебна програма в съдържанието на учебния комплект по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 1. клас на издателство „Булвест 2000", ИК „Анубис" и Фондация „Джуниър Ачивмънт"

https://webinars.school.bg/anubul/webinar/31

За използването на електронни ресурси:

Работа с платформата за електронни образователни ресурси на ИК "Анубис" и издателство "Булвест 2000"

https://webinars.school.bg/anubul/webinar/7

Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси

https://webinars.school.bg/anubul/webinar/36

 

Български език и литература 1.- 4. клас

Дата: 25.02.2015 г.
Час: 13:00 -14:00 ч.
Презентатор: Таня Борисова
Тема: Обогатяване на методическия апарат в читанките 1. - 4. клас, чрез електронните варианти на учебниците
 

МАТЕМАТИКА

Дата: 24.2.2015 г
Час: 13:00-14:00 ч. 
Презентатор: Мариана Богданова
Тема: Система на работа с текстовите задачи в учебниците по математика на
Булвест 2000. Предпоставки за реализиране на ДОИ от ядро „Моделиране”

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Дата: 18.2.2015 г. 
Час: 15:00-16:00 ч. 
Презентатор: Петя Иванова
Тема: Практически задачи за работа с изобразителни материали и техники в началните класове

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

Дата: 16.02.2015
Час: 15:00-16:00 ч
Презентатор: Свобода Бенева
Тема: Възможностите на учебника по ДБТ за електронно oбучение на учениците от началните класове

МУЗИКА

Дата: 13.2.2015 г.
Час: 15:00-16:00 ч. 
Презентатори: Мария Попова и Пенка Младенова 
Тема: Смислите и посланията на текстовете в учебниците по музика