eTwinning workshop in Istanbul, Turkey

            От 16 до 18 септември 2010 г. в Истанбул, Турция,  се проведе Семинар за професионално развитие за начинаещи учители по eTwinning. Програмата предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи от 3 до 19-годишна възраст уникална възможност за сътрудничество със свои европейски колеги и реализация на партньорски проекти посредством Интернет https://etwinning.hrdc.bg/news.php

            Участниците бяха около150 от Белгия, Франция, Великобритания, България,Турция, Латвия, Румъния, Португалия, Полша, Норвегия, Австрия, Германия, Словакия, Ирландия, Унгария, Швеция, Нидерландия,Австрия,Чехия, Естония, Литва, Хърватия.

            Българската група се състоеше от 10 души. Настаниха ни в луксозен хотел https://www.eliteworldhotel.com.tr/en/index.asp Обученито премина по следната програма https://www.ritmotours.com.tr/turkishpdw/agenda.html

            Обучиха ни как се създава eTwinning проект, как се търсят партньори, как да работим в eTwinning портал, десктоп, twinspace

КАНДИДАТСТВАНЕ

ОДОБРЕНИЕ НА КАНДИДАТУРАТА

ПРОГРАМА

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/LtswmZyFMpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>