ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Програма

06.12.2014 г., Дом на културата - Красно село, София

Час

Дейности

10:00 - 11:30

Общностен съвет за иновации в предучилищното и училищното образование.

  • Приветствие и мотивираща реч от г-жа Милена Дамянова, председател на Общностния съвет за иновации в предучилищното и училищното образование

  • Представяне на иновативна педагогическа практика

11:45 - 12:30

Дигитални ресурси и образователни средства в детската градина и в начален етап на образование.

Виртуализация на учебния процес. Интеграция на образователни ресурси. Обучение на учители:

  • Представяне на спонсорите

  • Представяне на партньорите

Организация в класната стая и на учебния процес при използване на дигитални ресурси. Интегриране и междупредметни връзки. Особености. Предизвикателства.

Споделяне на добри практики при изграждане на дигитална компетентност:

  • Използване на дигитални ресурси

  • Образователни инструменти и средства

12:45 - 13:15

Bee-Bot и Constructa-Bot като учебно средство, подпомагащо дейностите по различни образователни направления от ДОИ.

13:15 - 14:15

Екипна работа:

  • Създаване на задачи с Bee-Bot и Constructa-Bot

  • Създаване на образователни ресурси с дигитални инструменти (дигитален микроскоп, документ-камера, Makey-Makey, Scratch, Light-Bot и др.)

14:15 - 14:45

Кафе-пауза.

14:15 - 16:30

Презентиране на създадените задачи и дискусия. Връчване на сертификати и награди.

 

Списък на участниците
Персонално писмо-покана
Официална информация за семианара