2. клас

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

    

Втори срок

Първи срок

           

НАШИТЕ УЧЕБНИЦИ

Let's draw on PhotoPeach
Въртележка on PhotoPeach

Коледната приказка на 2.б on PhotoPeach

Първата ни електронна книжка с детски творби!

ПОКЛОН, ДЯКОНЕ!

Дейности, посветени на патрона на училището!

 

Великденско вдъхновение във 2.б on PhotoPeach

Новата ни електронна книжка!