Заплащане на униформи

16/08/2012 11:45

Уважаеми родители,
започваме събиране на пари, тъй като фирмата за ушиване на униформи настоява за авансово плащане и чак след превода ще стартира поръчката. Може да заплатите в училище всеки ден от 8.00 до 12.00 ч.