Родителска среща

13/09/2012 21:39

Днес се проведе първата ни родителска среща на тема "На добър час в първи клас". Родителите бяха запознати с учебения план, целодневната организация, дневния режим, седмичното разписание, учебници, помагала, получиха униформите.