Медиите за нас

23/09/2012 14:19

Тържественото откриване на новата учебна 2012-2013 година, посрещането на първокласниците, откриването на ремонтирания стол бе отразено на страниците на вестник "Струма" на 18.09.2012 от Слава Иванова.