Международна конференция

29/06/2014 19:49

С благодарност към ЦРЧР -  eTwinning програма, които ме одобриха за участие в Международна конференция „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския  регион”, 25– 26 юни 2014 година, Виена, Австрия, с благодарност към момичетата от българската група и нашата чаровна ръководителка Невена Иванова, експерт в ЦРЧР за споделените мигове!

panayotova.webnode.com/forumi/mezhdunarodna-konferentsiya-viena-avstriya-2014/