Четвърти международен конкурс

07/07/2017 19:00

Щастливи сме, че сме сред наградените в Четвъртия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017” на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“!