Човек и природа

С огромна благодарност на г-жа Веска Петрова за споделения труд!