Човекът и природата

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/30915568" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-30915568" title="Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест" target="_blank">Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32148329" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/httpwwwslideboomcompresentations946559" title="https://www.slideboom.com/presentations/946559/" target="_blank">https://www.slideboom.com/presentations/946559/</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32263215" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-32263215" title="Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест" target="_blank">Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/32547182" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-32547182" title="Групиране на растенията - чп, 3 клас, Булвест" target="_blank">Групиране на растенията - чп, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/34405029" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-34405029" title="Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест" target="_blank">Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>