Човекът и обществото

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27856610" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-27856610" title="Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите - ЧО, 3 клас, Булвест" target="_blank">Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите - ЧО, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29087508" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-29087508" title="Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест" target="_blank">Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29254518" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-29254518" title="Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест" target="_blank">Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29324101" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-29324101" title="Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест" target="_blank">Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/30219894" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/vesiii/3-30219894" title="Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест" target="_blank">Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/vesiii" target="_blank">Veska Petrova</a></strong> </div>