Сайтът стартира

07/01/2012 20:01

Сайтът стартира днес, за да откликне на потребностите на един учител да осъществи виртуален контакт със своите ученици и техните родители.