Участие в национален научно-практически форум

02/09/2012 20:26

Проектът ни "Пътешествие на Tpclass с машина на времето" бе представен на третия национален научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", който се проведе  в град Бургас  от 29.08 до31.08.2012 г. Организатор на форума е Сдружение "Образование и технологии, а партньори са Община Бургас, Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Регионален инспекторат по образованието - град Бургас. Статията, която описва проекта, е отпечатана в брой 3 на списание "Образование и технологии".