"Trick or treat - present your sweet!"

26/10/2014 06:35

Усилено работим по eTwinning проект "Trick or treat - present your sweet!"(Почерпи, за да не ти напакостя - представи любим сладкиш), чиито цели са да помогне на учениците да научат за Хелоуин и националните сладкиши в родните им страни и да ги сравнят с тези в страните партньори, да подобрят компетенциите си по английски език и презентационните си умения.