Стимулиране на словотворческите умения

17/05/2014 07:40

Поздравления за малките творци от 2.б! Изключително съм доволна от петте електронни книжки, които вече издадохме! И най-радостното е, че броят на успяващите расте!