Статия

16/08/2012 15:08

В брой 5, 2012 г. на списание "Педагогика" излезе статията ми "Теоретичен аспект на проектнобазираното обучение". Онези, които проявяват интерес, могат да я прочетат в електронното издание.