Самo дете у дома! Ами сега?

17/01/2012 05:13

На каква възраст да оставим детето само вкъщи? Какви мисли ни връхлитат докато отсъстваме?