Родителска среща

03/03/2013 14:35

На 06.03.2013 г. от 18 ч в класната стая ще се проведе родителска среща. Дневен ред:

1. Трудности в обучението и прийоми за преодоляването им.

2. Организация на празника на буквите.

Заповядайте!