Публикация в информационен бюлетин на eTwinning

02/08/2014 09:57

На стр. 106-107 е публикувана информацията ми за участието в международната конференция " Учене, преподаване, обмен - училищно сътрудничество в Дунавския  регион" във Виена, Австрия, 2014.

С благодарност към румънския амбасадор Даниела Бунеа, по чиято покана станах част от екипа по списване на бюлетина!