Практически семинар

08/12/2014 15:01

На 06.12.2014 в Красно село, София се проведе втори практически семинар "Съвременни образователни технологии за работа в детската градина и начален етап. Програмата и снимки от срещата виж тук