Портфолио на ученик

10/04/2013 19:25

 

Портфолиото представлява папка, в която са събрани постиженията на ученика (във вид на документи и материали) в различни аспекти: учебен, творчески, социален, комуникативен за определен период от време. Цели да покаже промените в развитието. Води се от името на ученика и спомага за усъвършенстване на самооценката. Ето как първокласниците се учат да си направят портфолио.