Нуждае ли се детето от логопед?

17/01/2012 05:18

Усетили сте проблем в говора на Вашето дете. Притеснява Ви въпроса нуждае ли се то от логопед. Дали посочените аномалии са реални или логопедът има интерес да Ви зариби, тъй като в повечето детски градини услугата е платена. В нашето училище има щатен логопед, който ще Ви консултира.