Медийна изява

11/01/2012 20:10

Учителят често дава израз на своята активна гражданска позиция пред медиите. За мен е чест, че такава институция като списание "Начално образование", е отразила мнението ми на корицата на юбилейния си брой.