Мяра за униформи

06/08/2012 14:20

На 07.08.2012 г. от 8.00 до 12.00 ч ще се взема мяра за униформи на бъдещите първокласници.