Квалификация

29/04/2012 18:41

Стартира проект "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС. Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник.директори и 2200 директори да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. Очаквани резултати: 80% от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати.