Интерактивна дъска

29/04/2012 18:34

В 4.ОУ вече има  интерактивна дъска и всички учители преминаха курс на обучение за работа с нея, организиран от фирма Edimit.