Глезеното дете

17/01/2012 05:35

Никой не обича глезените деца. Те са единаци, трудно комуникират с хората и с капризите си могат да се превърнат в един от най-лошите Ви кошмари. Как да предпазите детето си от разглезване?