Електронни книги

31/05/2014 14:14

Издаването на електронни книжки е иновация, чрез която могат да се стимулират словотворческите умения на учениците. Ученическите творби се набират, илюстрират с изображения, запазват в pdf формат и качват в issue.com. Децата се радват, че са автори в книги, споделени в интернет или издадени на хартиен носител. Ние се гордеем с нашите!